Zasady bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM OZONATORA

Informacje podstawowe

 • Ozon jest gazem, który w dużym stężeniu jest silnie toksyczny. W związku z tym podczas korzystania z generatorów ozonu należy zachować bezwzględną ostrożność oraz stosować się do instrukcji użytkowania.
 • Oferowane przez nas generatory ozonu wytwarzają ozon w bardzo wysokim stężeniu. W związku z tym powinny byc używane tylko i wyłącznie przez osoby dorosłe, które zapoznały się  z instrucją użytkowania.
 • Nasze urządzenia  posiadają certyfikaty zgodności CE oraz spełniają wszelkie wymagane normy. Ponadto przeszły pełną procedurę dopuszczenia do obrotu na terenie Unii Europejskiej.
 • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub jakiekolwiek skutki poowstałe podczas  nieprawidłowego, niezgodnego z zaleceniami korzystania z generaorów ozonu. Operator generatora ozonu powinien w odpowiedni sposób używać, przechowywać, zabezpieczać miejsce w którym przeprowadzane jest ozonowanie.

Informacje dotyczące ozonu

 • Ozon jest niebezpieczny dla zdrowia. Podczas ozonowania w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zweirzęta, a gdy zachodzi taka potrzeba czas przebywania w nim, należy skrócić do minimum i stosować ubrania ochronne oraz specjalistyczne maski z wkładem węglowym.
 • Dopuszczalne stężenie ozonu w pomieszczeniach, bezpieczne dla ludzi to 0,1ppm (200μg/m3).
  Zapach ozonu
  jest jednak odczuwalny w dużo mniejszych stężeniach, nawet przy 1/5 lub nawet 1/10
  dopuszczalnego bezpiecznego stężenia (0,02 ppm).
 • Ozon przyśpiesza proces spalania, a w jego obecności palność materiałów jest 2-3 razy wyższa niż w przypadku tlenu. Z tego powodu urządzenie nie może być używane w pobliżu źródeł ognia oraz nie powinno mieć styczności z niezabezpieczonymi materiałami łatwopalnymi czy wybuchowymi. Nie powinno być ono również czyszczone z użyciem łatwopalnych rozpuszczalników czy odczynników chemicznych, co mogłoby spowodować pożar lub przebicie elektryczne. W ozonowanym pomieszczeniu zabrania się palenia tytoniu, pracy z otwartym ogniem, pracy z narzędziami, które powodują płomień lub iskrę.
 • Wdychanie ozonu w wysokich stężeniach może spowodować negatywne skutki
  fizjologiczne(nudności, zawroty głowy). Nie wolno wdychać ozonu bezpośrednio z generatora ozonu.
 • Podczas przeprowadzania ozonowania przed wejściem do dezynfekowanego pomieszczenia musi zostać umieszczona dobrze widoczna tabliczka z napisem: WSTĘP WZBRONIONY i UWAGA DEZYNFEKCJA OZONEM
 • Po zakończonym zabiegu ozonowania, pomieszczenie należy przewietrzyć przez 15 do 30 minut
  lub nie wchodzić do niego wcześniej niż po upływie 4 godzin od zakończenia ozonowania.